Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune PPUO Slivno

Skip to content