Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Skip to content