Obavijest iz Komunalca: Odvoz krupnog otpada

Komunalac Slivno d.o.o. obavještava svoje korisnike da će se odvoz krupnog otpada obaviti 09. svibnja (ponedjeljak) 2017. godine (može se odložiti samo dan ranije) na slijedećim lokacijama:

1. KLEK – pored kontejnera
2. RADALJ – uz magistralu
3. DUBOKA – na glavnom ulazu
4. KOMARNA – pored igrališta
5. BLACE, TRN, OTOK, MIHALJ – (uz igralište u BLACAMA)
6. PODGRADINA I VLAKA – uz autobusnu postaju na magistrali

VAŽNO: Građevinski otpad nije krupni otpad, te se odlaže na deponij građevinskog otpada (prije ulaza u naselje LOVORJE)

Pregledajte ostale članke...