Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 19.siječnja 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 2. veljače 2015. godine, a završetak 10. veljače 2015. godine.
 3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji vijećnice u Općini Slivno, Podgradina 41, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 2. veljače 2015. godine u prostoriji Vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, s početkom u 10,00 sati.
 5. Prijedlog Plana biti će objavljen i na web stranici Općine Slivno.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  1. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
  2. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, i to zaključno s 10. veljače 2015. godine.
 7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 10. veljače 2015. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020-671-295 ili putem e-maila info@opcina-slivno.hr.

Pregledajte ostale članke...