Financijski izvještaji

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrazac - Bilješke217.0 KiB131
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika713.1 KiB138
Bilješke uz financijska izvješća 01.01.-31.12.2018. godine126.6 KiB141
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine513.3 KiB147
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrazac RASF119.1 KiB178
Obrazac PR-RAS208.9 KiB178
Obrazac PVRIO102.5 KiB188
Referentna stranica89.5 KiB189
Obrazac OBV109.4 KiB197
Obrazac BIL134.8 KiB199
Financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2016. godinu7.1 MiB222
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Obrazac OBV106.2 KiB268
Obrazac BIL128.2 KiB269
Obrazac RASF118.4 KiB273
Referentna Stranica88.5 KiB274
Obrazac PR-RAS219.3 KiB292
Obrazac PVRIO101.1 KiB292
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Obrazac RASF119.9 KiB303
Obrazac OBV113.2 KiB305
Obrazac PR-RAS215.4 KiB307
Obrazac NT142.0 KiB312
Obrazac BIL138.5 KiB319
Obrazac PVRIO102.9 KiB322
Referentna stranica98.3 KiB322