Category: Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na ½ radnog vremena referent-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slivno raspisuje: NATJEČAJ Za prijam u...

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2022. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...

Skip to content